Loading…

Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (04-04-2017)

Ngày 16/3/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. (04-04-2017)

Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đổi thẻ đoàn viên công đoàn (04-04-2017)

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đoàn viên; nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn, tăng cường công tác quản lý đoàn viên; góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên của Công đoàn các cấp.

KẾ HOẠCH ĐỘT PHÁ VỀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 (04-04-2017)

Nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm về quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế (04-04-2017)

Được sự nhất trí của UBND tỉnh đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận được giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tỉnh Cà Mau từ ngày 21/3/2017 đến ngày 23/3/2017.

Quyết tâm đồng hành cùng Doanh nghiệp (28-03-2017)

Năm 2016 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới 2016-2020, hàng loạt các nhiệm vụ được đề ra để giải quyết, trong đó quan trọng nhất theo Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh là chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ Nông nghiệp sang Công nghiệp và dịch vụ; tỉnh Ninh Thuận đã tập trung nguồn lực để tăng trưởng ngành công nghiệp trong đó chủ yếu là phát triển các Khu công nghiệp của tỉnh.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Đô thị Nam Miền Trung (28-03-2017)

Ngày 21/3/2017, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã ra Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại - Dịch vụ Đô thị Nam Miền Trung tại Khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) (28-03-2017)

Ngày 22-3, Tỉnh đoàn đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).

Quy định mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (28-03-2017)

Ngày 22/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thông tư 06/2017/TT-BTC- sửa đổi hướng dẫn về quản lý thuế (28-03-2017)

Ngày 20/01/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

VAI TRÒ CỦA CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN (28-03-2017)

Khu công nghiệp, cụm công nghiệp hình thành và phát triển gắn liền với công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế được khởi xướng từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986). Nhìn chung khu, cụm công nghiệp ở Ninh Thuận được quy hoạch và xây dựng muộn hơn so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Nếu tính từ khi có Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 7/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Đến ngày 05/5/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 620/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 với 4 khu công nghiệp: Phước Nam, Du Long, Thành Hải, Cà Ná với tổng diện tích đất quy hoạch là 1.682,467 ha và 04 cụm công nghiệp: Tháp Chàm, Quãng Sơn, Tri Hải, Hiếu Thiện với diện tích đất quy hoạch 148,76 ha.

Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 của Bộ xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng (28-03-2017)

Ngày 16/3/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xâydựng.

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (28-03-2017)

Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình về tầm quan trọng của việc cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thái độ giao tiếp với người dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu cơ quan năng động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo điều hành công việc và phải thật sự thân thiện, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (28-03-2017)

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BAN ĐẦU (28-03-2017)

Để đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế cũng như cho mọi người dân được rõ về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và có quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo nguyện vọng và đúng quy định, ngày 09 tháng 3 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 (28-03-2017)

Tình hình rà soát điều chỉnh ưu đãi đầu tư (28-03-2017)

Từ khi Nghị định 118/2016/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực, thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận chuyển thành địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do vậy được hưởng các chế độ chính sách về ưu đãi đầu tư tương ứng theo quy định của Chính phủ.

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (28-03-2017)

Ngày 24/02/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐIỆN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (16-03-2017)

Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo “Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư điện sử dụng năng lượng mặt trời” tại Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 09/3/2017.

THANH NIÊN BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HƯỞNG ỨNG “ TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” (14-03-2017)

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ '' Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho Đất nước càng ngày càng Xuân'', chiều ngày 24/2, Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Ban quản lý các khu công nghiệp đã tham gia trồng (cây Dầu với đường kính thân 8cm, cao 3m) tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm.

CHƯƠNG TRÌNH “TẶNG CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC” DO CÔNG TY MÔI TRƯỜNG Á CHÂU THỰC HIỆN (14-03-2017)

Hưởng ứng ngày Nước Thế giới 22/03/2017, hiện nay Công ty Môi trường Á Châu tổ chức “TẶNG CHI PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC”.

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (14-03-2017)

Căn cứ Kế hoạch số 474/KH-UBND ngày 20/2/2017 về việc triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

CÔNG TY TNHH THÔNG THUẨN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2017 (14-03-2017)

Nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất trong năm 2017, Công ty TNHH Thông Thuận thông báo tuyển dụng lao động tại Nhà máy tôm số 2 tại Khu công nghiệp Thành Hải với các thông tin cụ thể như sau:

THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH KHU VỰC PHÍA NAM HUYỆN THUẬN NAM TỈNH NINH THUẬN (14-03-2017)

Ngày 03/03/2017 UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp nghe báo cáo Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu vực phía Nam, huyện Thuận Nam. Đồng chí Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI (14-03-2017)

Chiều ngày 13/3/2017, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0044126335 cho Công ty Cổ phần bao bì Á Đông Ninh Thuận để thực hiện Dự án đầu tư nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích mặt đất sử dụng là 16.560 m2 và tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. (06-03-2017)

Bộ Tài chính đã có Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức quý I năm 2017 của Ban Quản lý các khu công nghiệp. (06-03-2017)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 (06-03-2017)

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP). (06-03-2017)

Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

TỔ CHỨC HỌP DOANH NGHIỆP LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC GIÁ CHO THUÊ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI. (06-03-2017)

Ngày 22/02/2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức cuộc họp mời các Doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Thành Hải tham dự họp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Hải tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.


GÓP Ý VĂN BẢN PHÁP LUẬT

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

VĂN BẢN MỚI CẦN BIẾT

Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông Phạm Văn Hậu (Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban)
Điện thoại: 090 3053 433
 
E-mail: vanhau@ninhthuan.gov.vn

Trương Thị Liễu (Phó Trưởng ban)
Điện thoại: 091 3930 363
E-mail:truonglieuxd79@yahoo.com.vn

Ông Đỗ Quốc Trí (Phó Trưởng ban)
 Điện thoại: 091 3133 218
 
E-mail:trquc@yahoo.com.vn

 

LIÊN KẾT